คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ roll-to-roll
- รองรับ "ความกว้างสูงสุด" 3.20 ม.
- เทคโนโลยีหัวพิมพ์ UltraDrop 7pl
- ความละเอียด 635 dpi
- ระบบหมึก CMYK optional white
- ความเร็วสูงสุด 207 ตรม./ชม.
- สามารถขึ้นพิมพ์วัสดุ (1.60 ม.) พร้อมกัน 2 ม้วน


               

  Download Datasheet EFI Pro 32r
       

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ Hybrid Printer
- รองรับ "ความกว้างสูงสุด" 3.20 ม.
- เทคโนโลยีหัวพิมพ์ UltraDrop 7pl
- ความละเอียด 1,200 dpi
- ระบบหมึก CMYK optional Lc, Lm, Ly, Lk, white
- ความเร็วสูงสุด 109 ตรม./ชม.
- สามารถพิมพ์ได้ถึง 9 Layer


               


  Download Datasheet EFI VUTEk h3/h5


       
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
- รองรับ "ความกว้างสูงสุด" 5 ม.
- เทคโนโลยีหัวพิมพ์ UltraDrop 7pl
- ความละเอียด 1,200 dpi
- ระบบหมึก CMYK optional Lc, Lm, Lk, white
- ความเร็วสูงสุด 460 ตรม./ชม.
- สามารถขึ้นพิมพ์วัสดุ (1.60 ม.) พร้อมกัน 3 ม้วน


               

  Download Datasheet EFI VUTEk 3r/5r

 

       

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ Hybrid Printer
- รองรับ "ความกว้างสูงสุด" 3.20 ม.
- เทคโนโลยีหัวพิมพ์ 12pl
- ความละเอียด 1,000 dpi
- ระบบหมึก CMYK option Lc, Lm, white
- ความเร็วสูงสุด 125 ตรม./ชม.
- ระบบปล่อยวัสดุแบบ Continuous Feeders


           

  Download Datasheet EFI VUTEk HS125 Pro


       

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ Hybrid Printer
- รองรับ "ความกว้างสูงสุด" 1.60 ม.
- เทคโนโลยีหัวพิมพ์ "piezo" 7pl
- ความละเอียด 1,200 dpi
- ระบบหมึก CMYK optional white
- ความเร็วสูงสุด 90 ตรม./ชม.


           

  Download Datasheet EFI Pro 16h LED