PACK PRINT INTERNATIONAL 2019

Bitec • Hall : 100  Booth no : F26
18-21 กันยายน 2562
เวลา : 10.00-18.00 น.  
News

ขอเชิญร่วม งานแสดงสินค้าบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และเทคโนโลยีด้านวัตกรรม กระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย


PROPAK ASIA 2019

Bitec • Hall : EH98-104  Booth no : AF45
12-15 มิถุนายน 2562  
News

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม PROPAK 2019 ทางเราได้จัดบูธบริการลูกค้า เพื่อให้ได้สัมผัสเทคโนโลยี อย่างใกล้ชิด พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา พบกันในงาน PROPAK 2019


PROPAK ASIA 2019

Bitec • Hall : EH98-104  Booth no : AF45
12-15 มิถุนายน 2562  
News

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม PROPAK 2019 ทางเราได้จัดบูธบริการลูกค้า เพื่อให้ได้สัมผัสเทคโนโลยี อย่างใกล้ชิด พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา พบกันในงาน PROPAK 2019