VUTEk เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล

EFI Pro32r

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ roll-to-roll

รองรับ "ความกว้างสูงสุด" 3.20 ม. เทคโนโลยีหัวพิมพ์ UltraDrop 7pl ความละเอียด 635 dpi ระบบหมึก CMYK optional white ความเร็วสูงสุด 207 ตรม./ชม. สามารถขึ้นพิมพ์วัสดุ (1.60 ม.) พร้อมกัน 2 ม้วน


EFI VUTEk h3/h5

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ Hybrid Printer

รองรับ "ความกว้างสูงสุด" 3.20 ม. เทคโนโลยีหัวพิมพ์ UltraDrop 7pl ความละเอียด 1,200 dpi ระบบหมึก CMYK optional Lc, Lm, Ly, Lk, white ความเร็วสูงสุด 109 ตรม./ชม. สามารถพิมพ์ได้ถึง 9 Layer
     เครื่องติดเทปกาวระบบกึ่งอัตโนมัติ


Enimac X-TREME PRO

รองรับ "ความกว้าง" ของวัสดุสูงสุด 160 ซม.

เครื่องติดเทปกาว 2 หน้ากึ่งอัตโนมัติ "ความหนา" ของวัสดุสูงสุด 15 มม. "ความบาง" ของกระดาษต่ำสุด 130 แกรม สามารถติดเทปเว้นระยะได้ 2-4 จุด ความเร็วสูงสุดในการติดเทป 50 เมตร/นาที


Enimac X-TREME LIGHT

รองรับ "ความกว้าง" ของวัสดุสูงสุด 100 ซม

เครื่องติดเทปกาว 2 หน้ากึ่งอัตโนมัติ รองรับ "ความหนา" ของวัสดุสูงสุด 10 มม. "ความบาง" ของกระดาษต่ำสุด 110 แกรม สามารถติดเทปเว้นระยะได้ 2-4 จุด ความเร็วสูงสุดในการติดเทป 35 เมตร/นาที
     เครื่องขึ้นรูป ระบบสูญญากาศ


Formech 450DT

เครื่องขึ้นรูประบบสูญญากาศ Desktop

รองรับ "แผ่นวัสดุขนาด" 45x30 ซม. "พื้นที่ขึ้นรูปขนาด" 43x28 ซม. "การยืดของวัสดุ"ได้สูงสุด 16 ซม. "ความหนาของวัสดุสูงสุด " ระหว่าง 0.5-6 มม. "ทำความร้อน " แบ่งเป็น 4 โซน


Formech 686

เครื่องขึ้นรูประบบสูญญากาศ Floor Standing

รองรับ "แผ่นวัสดุขนาด" 68.6x66 ซม. "พื้นที่ขึ้นรูปขนาด" 64.6x62 ซม. "การยืดของวัสดุ"ได้สูงสุด 32.5 ซม. "ความหนาของวัสดุสูงสุด " ระหว่าง 0.5-6 มม. "ทำความร้อน " แบ่งเป็น 6 โซน